National Flags K

A   B    C    D    E   F    G      I    J   K   L   M   N   O   Q   R   S   T     V   W    Z

Kazakhstan    Kenya    Kiribati    Korea (North)    Korea (South)    Kuwait    Kyrgyzstan

 

No VAT to add to prices below.

 

Kazakhstan
national flag of kazakhstan

Size Fully SewnPrice
1yd 36" x 18"91cm x 45cm£75.00
1.5yd4'6" x 2'3"137cm x 68cm£94.00
2yd6' x 3'183cm x 91cm£112.00
2.5yd7'6" x 3'9"229cm x 114cm£158.00
3yd9' x 4'6"274cm x 137cm£200.00
4yd12' x 6'365cm x 183cm£262.00
5yd15' x 7'6"457cm x 229cm£395.00
6yd18' x 9'549cm x 274cm£495.00

 

 

 

Kenya
national flag of Kenya

Size Fully SewnPrice
1yd 36" x 18"91cm x 45cm£75.00
1.5yd4'6" x 2'3"137cm x 68cm£94.00
2yd6' x 3'183cm x 91cm£112.00
2.5yd7'6" x 3'9"229cm x 114cm£158.00
3yd9' x 4'6"274cm x 137cm£200.00
4yd12' x 6'365cm x 183cm£262.00
5yd15' x 7'6"457cm x 229cm£395.00
6yd18' x 9'549cm x 274cm£495.00

 

 

 


national flag of Kiribati

Size Fully SewnPrice
1yd 36" x 18"91cm x 45cm£75.00
1.5yd4'6" x 2'3"137cm x 68cm£94.00
2yd6' x 3'183cm x 91cm£112.00
2.5yd7'6" x 3'9"229cm x 114cm£158.00
3yd9' x 4'6"274cm x 137cm£200.00
4yd12' x 6'365cm x 183cm£262.00
5yd15' x 7'6"457cm x 229cm£395.00
6yd18' x 9'549cm x 274cm£495.00

 

 

 

Korea (North)
national flag of north korea

Size Fully SewnPrice
1yd 36" x 18"91cm x 45cm£39.00
1.5yd4'6" x 2'3"137cm x 68cm£52.00
2yd6' x 3'183cm x 91cm£67.00
2.5yd7'6" x 3'9"229cm x 114cm£88.00
3yd9' x 4'6"274cm x 137cm£112.00
4yd12' x 6'365cm x 183cm£172.00
5yd15' x 7'6"457cm x 229cm£245.00
6yd18' x 9'549cm x 274cm£299.00

 

 

 

Korea (South)
national flag of south korea

Size Fully SewnPrice
1yd 36" x 18"91cm x 45cm£39.00
1.5yd4'6" x 2'3"137cm x 68cm£64.00
2yd6' x 3'183cm x 91cm£76.00
2.5yd7'6" x 3'9"229cm x 114cm£105.00
3yd9' x 4'6"274cm x 137cm£139.00
4yd12' x 6'365cm x 183cm£200.00
5yd15' x 7'6"457cm x 229cm£298.00
6yd18' x 9'549cm x 274cm£380.00

 

 

 

Kuwait
National flag of

Size Fully SewnPrice
1yd 36" x 18"91cm x 45cm£22.00
1.5yd4'6" x 2'3"137cm x 68cm£28.00
2yd6' x 3'183cm x 91cm£38.90
2.5yd7'6" x 3'9"229cm x 114cm£55.00
3yd9' x 4'6"274cm x 137cm£70.00
4yd12' x 6'365cm x 183cm£99.00
5yd15' x 7'6"457cm x 229cm£160.00
6yd18' x 9'549cm x 274cm£200.00

 

 

 

Kyrgyzstan
national flag of

Size Fully SewnPrice
1yd 36" x 18"91cm x 45cm£39.00
1.5yd4'6" x 2'3"137cm x 68cm£64.00
2yd6' x 3'183cm x 91cm£76.00
2.5yd7'6" x 3'9"229cm x 114cm£105.00
3yd9' x 4'6"274cm x 137cm£139.00
4yd12' x 6'365cm x 183cm£200.00
5yd15' x 7'6"457cm x 229cm£298.00
6yd18' x 9'549cm x 274cm£380.00