National Flags Z

A   B    C    D    E   F    G      I    J   K   L   M   N   O   Q   R   S   T     V   W    Z

Zaire    Zambia    Zimbabwe

No VAT to add to prices below.

 

Zaire
National Flag of Zaire

Size Fully SewnPrice
1yd 36" x 18"91cm x 45cm£50.00
1.5yd4'6" x 2'7"137cm x 68cm£64.00
2yd6' x 3'183cm x 91cm£76.00
2.5yd7'6" x 3'9"229cm x 114cm£105.00
3yd9' x 4'6"274cm x 137cm£139.00
4yd12' x 6'365cm x 183cm£200.00
5yd15' x 7'6"457cm x 229cm£298.00
6yd18' x 9'549cm x 274cm£320.00

 

 

Zambia
National Flag of Zambia

Size Fully SewnPrice
1yd 36" x 18"91cm x 45cm£36.00
1.5yd4'6" x 2'7"137cm x 68cm£39.00
2yd6' x 3'183cm x 91cm£62.00
2.5yd7'6" x 3'9"229cm x 114cm£85.00
3yd9' x 4'6"274cm x 137cm£108.00
4yd12' x 6'365cm x 183cm£168.00
5yd15' x 7'6"457cm x 229cm£235.00
6yd18' x 9'549cm x 274cm£275.00

 

 

Zimbabwe
National flag of Zimbabwe

Size Fully SewnPrice
1yd 36" x 18"91cm x 45cm£50.00
1.5yd4'6" x 2'7"137cm x 68cm£64.00
2yd6' x 3'183cm x 91cm£76.00
2.5yd7'6" x 3'9"229cm x 114cm£105.00
3yd9' x 4'6"274cm x 137cm£139.00
4yd12' x 6'365cm x 183cm£200.00
5yd15' x 7'6"457cm x 229cm£298.00
6yd18' x 9'549cm x 274cm£320.00